Tidligere generalforsamlingsdokumenter

 
2011 Ordinær Generalforsamling - 13. april
 
2010 Ekstraordinær Generalforsamling - 29. september
 
2010 Ordinær Generalforsamling - 23. marts
 
2009 Ordinær Generalforsamling - 12. marts
Indkaldelse
2008 Ekstraordinær Generalforsamling - 23. september
 
2008 Ordinær Generalforsamling - 2. april
 
2007 Ordinær Generalforsamling - 28. marts
Indkaldelse
 
2006 Ordinær Generalforsamling - 6. april
 
2005 Ekstraordinær Genralforsamling 12. maj
  
2005 Ordinær Generalforsamling 14. april
  
2004 Ekstra ordinær Generalforsamling 9. september
 
2004 Ordinær Generalforsamling 31. marts
 
 
2003 Ekstraordinær Generalforsamling - 12. juni
 
2003 Ordinær Generalforsamling - 9. april
2002 Ordinær Generalforsamling - 11. april
 
2001 Ordinær Generalforsamling - 5. april
 
2000 Ordinær Generalforsamling - 11. april
 
1999 Ordinær Generalforsamling - 13. april
 
1998 Ordinær Generalforsamling - 14. april
Indkaldelse
 
1997 Ordinær Generalforsamling - 8. april
Indkaldelse
 
1996 Ekstraordinær Generalforsamling - 13. august 
 
1996 Ordinær Generalforsamling - 11. april
Indkaldelse
 
1995 Ekstraordinær Generalforsamling - 10. oktober
Indkaldelse
 
1995 Ordinær Generalforsamling - 6. april
 
1994 Ekstraordinær Generalforsamling - 9. august
 
1994 Ordinær Generalforsamling - 12. april
 
1993 Ordinær Generalforsamling - 13. april
Indkaldelse
 
1992 Ordinær Generalforsamling - 13. april
Indkaldelse
 
1991 Ordinær Generalforsamling - 4. april
 
1990 Ekstraordinær Generalforsamling - 7. maj
Indkaldelse
 
1990 Ordinær Generalforsamling - 3. april
1989 Ekstraordinær Genralforsamling 6. november
  
 
 
 
Andelsboligforeningen AST