Køb/Salg / Salg af lejlighed

Salg af lejlighed

 
Generelt
Et ejerskifteforløb består typisk af følgende punkter:
 
 1. El- og evt. VVS-tjek foretages 6. Opsigelse                        
 2. Vurdering af lejlighed 7. Salg af lejlighed   
 3. Opgørelse af forbedringsværdi 8. Salgsforretning (underskrift)
 4. Opgørelse af overdragelsessum 9. Betaling (til  administrator)
 5. Andelshaver godkender vurderingen 10. Fortrydelsesret  
 
Sælgers huskeliste
Vil du sælge din lejlighed er der nogle procedurer, som skal følges samt nogle gode råd.
Vi har samlet dem i nedstående dokument, som vi håbe,r at du kan få glæde af, så salgsprocessen kan foregå nemt og uden unødvendige forsinkelser.
 
Vi oplever desværre jævnligt, at køber / sælger aflyser salgsforretningen i sidste øjeblik. Det er ærgerligt, da ejendomskontoret og bestyrelsen allerede har brugt en del tid på papirarbejdet samt at der kunne være foretaget andre salgsforretninger.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at foreningen kan opkræve hele salgsgebyret (kr. 500,-) af sælger, når salgsforretning aflyses mindre end 48 timer før planlagt salgsforretning.
 
Tip: Du er ikke tvunget til at bruge ejendomsmægler. AST's administrator og bestyrelse udfærdiger i forvejen de nødvendige papirer og er behjælpelig med råd og vejledning.

Sælgers huskeliste

Bestilling af vurdering
Når en andelshaver ønsker at sælge sin lejlighed, beder man ejendomskontoret om en vurdering af lejligheden. En vurdering er gyldig i 12 måneder. Før vurderingen kan foretages skal der være foretaget el- og evt. vvs-tjek. Eventuelle påtaler skal være rettet inden vurderingen foretages. Vurderingen foretages af et, af bestyrelsen udpeget professionelt vurderingsselskab. Inden vurderingen kan finde sted, skal sælger indbetale gebyret for vurderingen.
 
 
Afskrivningsregler
I det vedhæftet dokument bringer vi ABF-håndbogens katalog over forbedringer og løsøre. Heraf fremgår de anvisninger AST’s bestyrelse bruger som vejledning ved vurderingen.

Nogle punkter vil fravige den officielle ABF-håndbog pga., at ABF-håndbogen er en generel vejledning, som ikke opfylder de krav og den standard vi ønsker vores lejligheder bør have. De steder som er markeret med *, vil derfor være et udtryk for en afvigelse fra ABF-håndbogen.

Alle forbedringer, tilpasset løsøre og alm. løsøre vil bliver nedskrevet årligt med skæringsdato d. 1/1. Alle forbedringer, tilpasset løsøre og alm. løsøre, som er udført eller opsat umiddelbart før salget, blive nedskrevet med minimum 1 år.
 
 
Husk:
Pga. sommerferie foretages der ikke salg af lejligheder i juli måned.
 
 
 
Link til håndbogen
 
Andelsboligforeningen AST  | webmaster@abast.dk