Køb/Salg / Salg af lejlighed

Salg af lejlighed

 
Generelt
Et ejerskifteforløb består typisk af følgende punkter:
 
1. El- og VVS-tjek foretages  
2. Vurdering af lejlighed  
3. Opgørelse af forbedringsværdi  
4. Opgørelse af overdragelsessum  
5. Andelshaver godkender vurderingen  
6. Salg af lejlighed via ventelise eller indstilling af egen køber  
7. Salgsforretning (underskrift)  
8. Betaling (til administrator)  
9. Fortrydelsesret  
 
Sælgers huskeliste
Vil du sælge din lejlighed er der nogle procedurer, som skal følges samt nogle gode råd.
Vi har samlet dem i nedstående dokument, som vi håber at du kan få glæde af, så salgsprocessen kan foregå nemt og uden unødvendige forsinkelser.
 
Flere oplysninger finder du også i håndbogen i afsnittet: Salg af lejlighed.
 
Tip: Du er ikke tvunget til at bruge ejendomsmægler. AST's administrator og bestyrelse udfærdiger i forvejen de nødvendige papirer og er behjælpelig med råd og vejledning.

Sælgers huskeliste

Bestilling af vurdering
Når en andelshaver ønsker at sælge sin lejlighed, skal du kontakte AST's vurderderingsfirma. Før vurderingen kan foretages skal der være foretaget el- og vvs-tjek. Eventuelle påtaler skal være rettet inden vurderingen foretages. Vurderingen foretages af et, af bestyrelsen udpeget professionelt vurderingsselskab.
 
Afskrivningsregler
ABF har et forbedringskatalog, som beskriver hvordan forbedringer afskrives.
Som udgangspunkt følger vi ABF's forbedringskatalog, men der kan forekomme afvigelser.
Der kan være afvigelser mellem de viste afskrivningsregler og de faktisk brugte.

Alle forbedringer, tilpasset løsøre og alm. løsøre vil blive nedskrevet årligt med skæringsdato d. 1/1. Alle forbedringer, tilpasset løsøre og alm. løsøre, som er udført eller opsat umiddelbart før salget, blive nedskrevet med minimum 1 år.
 
 
 
Opsigelse af internet ved fraflytning
Det er aftalt at administrator, ØENS, i forbindelse med fraflytning opsiger evt. internetaftale med Fiberby. Læs mere her
 
Husk:
Pga. sommerferie foretages der ikke salg af lejligheder i juli måned.
 
 
 
Link til håndbogen
 
Andelsboligforeningen AST