Praktiske oplysninger / Vaskekælderplads

Vaskekælderplads

 
AST råder over et antal vaskekældre, hvor andelshavere kan placere egne vaskemaskiner. Installering skal aftales med ejendomskontoret, der også oplyser om plads og adgang.

Ved opsætning af egen vaskemaskine og kondenstørretumbler i kælderen, opkræves et startgebyr (ved delemaskiner betales fuldt gebyr pr. maskine pr. andel).
Startgebyret bruges til at dække de omkostninger, der er forbundet med opsætning og vedligeholdelse af installationen i vaskekælderen. Startgebyret er derfor ikke et gebyr for at få maskinen sluttet til installationerne. Andelshaveren skal selv sørge for korrekt tilslutning og afholder selv udgiften til dette.
 
Startgebyret og vaskeplads følger andelshaveren og kan ikke overdrages ved ejerskifte. Flytter andelshaveren til en ny vaskeplads i AST, bliver der ikke afkrævet et nyt startgebyr.

Alle husstande skal desuden betale en månedlig forbrugsafgift for benyttelse af hhv. vaskemaskine og tørretumbler. Deles en maskine mellem flere husstande, skal hver husstand betale særskilt forbrugsafgift. Forbrugsafgiften dækker løbende omkostninger og betales over boligafgiften.
 
Se de aktuelle priser i prislisten

Alle vaskemaskiner og tørretumblere skal være forsynet med navn og adresse på samtlige husstande. Såfremt dette ikke er tilfældet forbeholder bestyrelsen sig ret til at fjerne vaskemaskine og / eller tørretumbler efter 14 dages varsel.

Vask og tørretumbling i såvel lejlighed som i vaskekælderen skal foregå i tidsrummet fra kl. 7.00-21.00. Søn- og helligdage dog kl. 9.00- 21.00
 
Læs mere i håndbogen
Andelsboligforeningen AST