Køb/Salg / Venteliste

Venteliste

 
Ventelistesystem
Formålet med AST’s ventelister er, at bestyrelsen på en hurtig og fornuftig måde kan finde en køber til en ledig lejlighed, når der foreligger en opsigelse, uden at sælger indstiller en køber. Dette for at undgå, at hverken sælger eller AST får unødige udgifter. Det er administrator som styrer ventelisterne, herunder varetagelse af opkrævninger og udsendelse af tilbud.

AST’s vedtægter § 13.2b bestemmer, at en andelshaver har fortrinsret til en ledig lejlighed frem for andre, når en ledig lejlighed stilles til rådighed på ventelister.
 
Læs mere om ventelister i Håndbogen
 
Ventelisten kan ses her: Venteliste 
 
Pga. persondataforordningen må vi ikke oplyse navne på listen. For at finde din placering på ventelisten, skal du kende dit ansøgningsnummer. Det findes bl.a. på Nets opkrævningen eller du kan kontakte administrator på telefon: 32 46 46 39 eller mail: dd@oadv.dk
 
Vær opmærksom på, at det kun er de aktive ansøgere, som får besked om lejligheder til salg.
 
NB. Husk at melde adresseændring til administrator, så vi ikke sender meddelelser forgæves.
Opskrivning på venteliste
Optagelse på en venteliste koster 100 kr. pr. år (2021 priser). For at blive optaget skal man være fyldt 14 år. Kontakt administrator på telefon: 32 46 46 39 eller mail: dd@oadv.dk
 
Andelsboligforeningen AST