Dokumenter / Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden

 
Bestyrelsen efterlever et sæt spilleregler for sobert bestyrelsesarbejde samt for ønsket handlemåde og adfærd overfor beboere, personalet og hinanden. Disse er nedfældet i Bestyrelsens Forretningsorden.

Forretningsordenen er et udtryk for, hvordan bestyrelsen for AST agerer i dag og hvordan, vi ønsker, at fremtidige bestyrelser i AST agerer.

Forretningsordenen godkendes af bestyrelse og suppleant på det første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling.
 
 
Andelsboligforeningen AST