Om AST / Bestyrelse

Bestyrelse

 
 
Bestyrelsen konstitueret pr. april 2018
Formand: Peter Hallberg (på valg ulige år)
Næstformand: Peter Kjær Krogh (på valg ulige år)
Kasserer: Steen Vitoft (på valg lige år)
Sekretær: Bettina Winsten (på valg ulige år)
Medlem: Peter Grass (på valg lige år)
Medlem: Anne Kathrine H. Henriksen (på valg lige år)
Medlem: Thomas Roosevelt Haugaard (på valg lige år)
Suppleant:
Martin Rømer (på valg ulige år)
 
Henvendelser til bestyrelsen vil blive behandlet på det næst kommende møde. Alle henvendelser bedes rettes til ejendomskontoret, via brev, mail eller ved personlig henvendelse senest en uge før et bestyrelsesmøde.

 

Andelsboligforeningen AST  | webmaster@abast.dk