Om AST / Bestyrelse

Bestyrelse

 
 
Bestyrelsen konstitueret pr. april 2023
Formand: Peter Hallberg (på valg 2025)
Næstformand: Carsten Holt (på valg 2025)
Kasserer: Steen Vitoft (på valg 2024)
Sekretær: Peter Kjær Krogh (på valg 2024)
Medlem: Thomas Roosevelt Haugaard (på valg 2025)
Medlem: Karin Olofsson (på valg 2024)
Medlem: Mie Borg Sirich (på valg 2025)
Suppleant:
Steen Thøgersen (på valg 2024)
 
Henvendelser til bestyrelsen vil blive behandlet på det næst kommende møde. Alle henvendelser bedes rettes til ejendomskontoret, via brev, mail eller ved personlig henvendelse senest en uge før et bestyrelsesmøde.

 

Andelsboligforeningen AST