Om AST / Bestyrelse

Bestyrelse

 
 
Bestyrelsen konstitueret pr. april 2024
Formand: Peter Hallberg (på valg 2025)
Næstformand: Carsten Holt (på valg 2025)
Kasserer: Steen Thøgersen (på valg 2025)
Sekretær: Peter Kjær Krogh (på valg 2026)
Medlem: Steen Vitoft (på valg 2026)
Medlem: Thomas Roosevelt Haugaard (på valg 2025)
Medlem: Anita Lerche (på valg 2026)
Suppleant:
Pernille Berg (på valg 2025)
 
Henvendelser til bestyrelsen vil blive behandlet på det næstkommende møde. Alle henvendelser bedes rettes til ejendomskontoret, via brev, mail: ast@abast.dk eller ved personlig henvendelse senest en uge før et bestyrelsesmøde. Henvendelse kan også sendes til: bestyrelsen@abast.dk

 

Andelsboligforeningen AST