Om AST / Bestyrelse

Bestyrelse

 
 
Bestyrelsen konstitueret pr. september 2020
Formand: Peter Hallberg (på valg 2023)
Næstformand: Thomas Roosevelt Haugaard (på valg 2023)
Kasserer: Steen Vitoft (på valg 2022)
Sekretær: Peter Kjær Krogh (på valg 2022)
Medlem: Karin Olofsson (på valg 2022)
Medlem: Carsten Holt (på valg 2023)
Medlem: Ditte Cecilie Lyngsø (på valg 2023)
Suppleant:
Nicolai Svendsen (på valg 2022)
 
Henvendelser til bestyrelsen vil blive behandlet på det næst kommende møde. Alle henvendelser bedes rettes til ejendomskontoret, via brev, mail eller ved personlig henvendelse senest en uge før et bestyrelsesmøde.

 

Andelsboligforeningen AST