Om AST / Bestyrelse

Bestyrelse

 
 
Bestyrelsen konstitueret pr. september 2020
Formand: Peter Hallberg (på valg ulige år)
Næstformand: Thomas Roosevelt Haugaard (på valg ulige år)
Kasserer: Steen Vitoft (på valg lige år)
Sekretær: Peter Kjær Krogh (på valg ulige år)
Medlem: Peter Grass (på valg lige år)
Medlem: Karin Olofsson (på valg lige år)
Medlem: Rikke Barmer (på valg lige år)
Suppleant:
Carsten Holt (på valg ulige år)
 
Henvendelser til bestyrelsen vil blive behandlet på det næst kommende møde. Alle henvendelser bedes rettes til ejendomskontoret, via brev, mail eller ved personlig henvendelse senest en uge før et bestyrelsesmøde.

 

Andelsboligforeningen AST