Praktiske oplysninger / Dronekodeks

Dronekodeks

 
Boligforeningen har indkøbt en drone således at personalet i samarbejde med rådgivere og håndværkere kan besigtige bygningsdele som normalt kun kan besigtiges vha. lift.
 
Se nedenstående procedurer og regler ved benyttelse af drone.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
• Det er kun medarbejdere tilknyttet AST, eller personer der udfører arbejde for AST, som i arbejdsmedfør har tilladelse til at flyve med drone på AST’s arealer.

• Hvis flyvning er tæt på vinduer, adviserer ejendomskontoret berørte beboere mindst en dag før en flyvning.
Der varsles ved at lægge en skrivelse i postkassen hos de berørte beboere samt opslag i opgangen.

• Hvis der opstår situationer, hvor AST akut skal benytte drone, og hvor flyvningen kommer tæt påvinduer, forsøger ejendomskontoret at kontakte berørte beboere personligt.

• Vi tager ikke film og heller ikke foto ind ad vinduerne.
Andelsboligforeningen AST