Nyheder / Fra foreningen

Nyheder

 
el-cykelbatteriLitiumbatterier kan selvantænde
02-12-2021
Elektriske løbehjul og elcykler kører på litiumbatterier, som skal håndteres varsomt, når de skal smides ud.
De kraftfulde litiumbatterier findes i mange produkter og holder længere end almindelige batterier. Men litiumbatterier kan selvantænde hvis de beskadiges eller får stød og slag, og derfor må du hverken lægge dem i elektronikbeholderen eller vores miljøskab når du vil kassere dem.
 
Med venlig hilsen
Personalet
 
Ventelisten kan nu ses på hjemmesiden
20-10-2019
 
 
 
 
Efter opdatering af administrators "venteliste program", er det nu muligt at kunne fremvise ventelisten, som et samlet overskueligt dokument.
 
Læs mere og se ventelisten her
 
Med venlig hilsen
Administrator og bestyrelsen
 
Internetleverandør
29-10-2017
 
  
Vi har indgået aftale med Fiberby som leverandør af internet til boligfoeningen. Læs mere om aftalen her: Internetleverandør
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Tilbagekøb af systemnøgler suspenderet
01-10-2017
 
 
 
 
På grund af snarlig installation af nyt nøglebriksystem er tilbagekøb af ekstra systemnøgler suspenderet.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Afbrydelser pga. opdatering
07-07-2017
 
Yousee har meddelt at de skal opgradere / forbedre kabeltv-nettet i den nærmeste fremtid. 

Arbejdet kan foregå over flere dage, og starter den 1/8-2017.

Yousee sørger for, at de berørte beboer får besked via mail eller brev om de aktuelle datoer.

Afbrydelserne betyder at:
  • TV, internet og ip-telefoni, via kabeltv-nettet, vil være helt afbrudt mellem
    kl. 01-07
  • TV, internet og ip-telefoni, via kabeltv-nettet, vil være ustabilt og flere gange helt afbrudt mellem kl. 07-19
Bemærk at man kan opleve, at forbindelsen er helt afbrudt ml. kl. 7-19.
Yousee anbefaler, at man slukker og genstarter evt. udstyr efter opgraderingen.
 
yousee.dk/driftsinformation kan du se, hvis der sker ændringer i arbejdet.

Med venlig hilsen
AST
 
Maling af vinduer i Anneberghus
30-5-2017

Så er vi nået til sidste etape af vinduesmailingen. Der bliver malet vinduer i stueetagen samt på 1. og 2. sal. På 3. sal vil der blive malet kvistvinduer og terrassedøre.
Arbejdet starter mandag d. 12. juni 2017. Det er vores malerfirma Brdr. Jensen & Nielsen, som forestår arbejdet, og der bliver omdelt orienteringsskrivelser til de berørte beboere.
Det er vigtigt, at du hjælper os ved at afleverer nøgle til lejligheden i den kuvert, der bliver omdelt, så arbejdet kan foregå kontinuerligt.
Afhængig af vejrliget forventes arbejdet afsluttet senest 1. november 2017.
 
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
 
 
Nye vedtægter på hjemmsiden
16-12-2016
 
De nye vedtægter, som blev endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, er nu renskrevet og lagt på hjemmesiden.
 
Du kan se dem her
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
 
Grill oprydning
18-10-2016
 
Grillsæsonen er ved at være slut, og vi vil derfor bede alle om at fjerne den grill, I måtte have stående i gården og opbevare den i eget kælderrum.


Alle grill der står ved grill-pladserne i midten af gården, vil blive fjernet og smidt ud til storskrald fra den 14. november 2016
 

Med venlig hilsen

Michael Olsen
Ejendomsinspektør
 
Prisstigning pr. 1/1-2017
28-09-2016
 
Vi har modtaget meddelelse om sædvanlige årlige prisstingninger for kabeltv og copydan.
 
Yousee oplyser også, at der vil ske kanalomlægning samt om at benytte anden startfrekvens, når kanalerne skal genindlæses.
 
Nedenstående kan du se skrivelse fra Yousee og administrators brev til beboerne.
 
 
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Varsel om oprydning på fællesarealerne
07-08-2016
 
Så er det er tid for oprydning af ubenyttede cykler, barne- og klapvogne og andre effekter i hele ejendommen. Alle beboere bedes være behjælpelige, så der bliver bedre plads til de cykler, barne- og klapvogne, der benyttes regelmæssigt.

Medio august vil alle lejligheder vil få omdelt orienteringsskrivelse samt 4 stk. navnemærker, som skal sættes på cykel, barne- eller klapvogn, scooter eller motorcykel parkeret på foreningens arealer (i kældergange, barnevognsrum, i gården eller på gadesiden). Har du behov for flere navnemærker, kan du hente disse på ejendomskon­toret.

Det kun de omdelte navnemærkater der må benyttes.
 
Navnemærkerne skal være sat på senest den: 
Mandag den 5. september 2016 KL. 07.00 
 
Efter dette tidspunkt vil cykler, barnevogne, klapvogne, scootere eller motorcykler uden mærker på, blive fjernet og kørt væk fra ejendommen.

I barnevognsrummene, Sandbygårdvej 10 (A), Sandbygårdvej 25 (S) og Torbenfeldtvej 25 (T), må der kun være barne- og klapvogne, der bruges jævnligt. Andre effekter vil blive fjernet.
 
Montering af vand-/varmemålere
04-08-2016
 
ADVISERING:
Fra den 19. september og 3-4 uger frem vil Brunata gå i gang med at montere varme- og varmtvandsmålere i lejlighederne. For at overholde tidsplanen er det vigtigt at du er hjemme eller at ejendomskontoret får en nøgle.
 
Du vil 7-10 dage før vi skal have adgang til lejligheden blive adviseret med dato og tidspunkt.
Nedenstående adviseringsskrivelse er den 4. august runddelt til alle beboere.
Adviseringsskrivelse 
 
Status igangværende arbejder
02-08-2016
 
Omfangsdræn:
Vi er nu i gang med at få lavet omfangsdræn på gadesiden på Aggersvoldvej 2 – 6, samt Sandbygårdvej 33-35 og Bellahøjvej 142-136.
 
Arbejdet udføres for at minimerer risikoen for vand i kældrene, f.eks. i forbindelse med skybrud eller meget smeltevand.
 
Der laves nye lyskasser og pumpebrønde og der udskiftes tagnedløbsbrønde. I forbindelse med de nye pumpebrønde, bliver der opsat en alarm i kælderen, som giver en høj lyd, hvis der opstår et problem med pumpen i brønden. Hvis du som beboer hører en alarm, bedes du ringe til vagttelefon nr. 2577 9409, så vil personalet tage sig af dette. Vi arbejder på at få en løsning, hvor alarmen automatisk går til vagttelefonen, men ind til da, vil vi være meget glade for jeres hjælp, så vi sikre at pumperne virker, hvis der skulle komme meget vand.
 
Energimærkning:
Vi har nu fået udarbejdet ny Energimærkning. Du finder den på hjemmesiden www.abast.dk/diverse.
Vi har med vores mange vedligeholdelsesarbejder de senere år opnået en meget fin status, og er rykket fra niveau D til niveau C, hvilket er et supergodt resultat for vores type ejendomme.
 
Maling af vinduer:
Vi er nu i gang med at få malet vinduer i Torbenfeldthus. De startede på Torbenfeldtvej 25 og bevægede sig op mod Annebergvej og ned af Sandbygårdvej, hvor de nu er nået til Sandbygårdvej 28, så de er nået lidt over halvdelen af ejendommen. Det går rigtig fint og uden problemer.
 
Ny Pergola:
Vi har nu fået lavet ny pergola i Torbenfeldthus. Der mangler lidt små ting, men den kan sagtens benyttes fuldt ud, som den er.
 
Indgangspartier:
Renoveringen i år består af:
1) Nedbankning af løst puds indvendigt i trappeopgangene på ydervæggen med efterfølgende oppudsning samt maling af den underste del af væggen op til stuelejligheden i venstre side.
2) Epoxybehandling af trappestenen udvendigt (blev renoveret sidste år).
 
Vi har desværre konstateret, at murer og malerarbejdet (specielt spartling af væggene) ikke er udført tilfredsstillende. Det bevirker bl.a., at tømreren har svært ved at sætte listerne op afslutningsvis.
Endvidere har vi oplevet, at pudslaget på trappestenene, som blev renoveret sidste år, flere steder er gået løs.
Vi har ikke kunne komme i en fornuftig dialog med mureren (som er ansvarlig for murer og malerarbejder), så vores rådgiver og administrator Ole Fischer, ser pt. på hvad vi kan gøre, og vi har derfor stoppet arbejdet.
 
 
Tilmelding altan etape 3
08-06-2016
 
Så er det muligt at få opsat altan igen.
 
Læs mere her: Tilmelding
 
NB: Endeligt tilsagn senest d. 24. juni 2016
 
 
 
Maling af vinduer i Torbenfeldthus
22-5-2016

Ifølge vores vedligeholdelsesplan skal vinduerne males udvendigt hver 6. år. Den 30. maj starter vi derfor op på dette malerarbejde. Afhængig af vejret forventer vi at arbejdet er slut sidst i august. Det er vores malerfirma Brdr. Jensen & Nielsen, som forestår arbejdet.
Der bliver omdelt orienteringsskrivelser til de berørte beboere, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Næste år er det Anneberghus.
 
 
 
Åbent brev fra Altan.dk
05-05-2016
 
Der her det seneste stykke tid været omtale af usikre altaner i medierne. Vi har i den forbindelse modtaget link til  Åbnet brev fra Altan.dk med deres kommentarer til sagen.
 
Læs her: Åbnet brev 
 
 
 
 
Ny udgave af håndbogen
16-1-2016
 
Pr. 16. januar 2016 er version 6.3 af håndbogen udgivet på hjemmesiden.

Der er primært ændret i følgende ændringer:

Pkt. 2.1 Vurdering af lejlighed, vurderingsrapportens gyldighed er ændret fra 6 mdr. til 12. mdr.

Pkt. 3.13 Byggeanvisninger, tilføjelse af anvisninger.

Pkt. 3.17 Vedligeholdelse af lejlighed – hvem betaler hvad, nyt punkt.
 
Se håndbogen her
 
Afbrydelse af TV m.m.
12-10-2015
 
Driftinformation fra Yousee:
 
Natten til den 14-10-2015 skal vi opgradere en af vores centraler. I den forbindelse vil der desværre være tidspunkter, hvor vi må afbryde Tv, Bredbånd og Telefoni i dit område.
 
Afbrydelserne sker mellem kl. 01:00 og kl. 07:00.
 
Vi beklager den ulejlighed, arbejdet medfører.
 
Opmaling af p-pladser
22-9-2015
 
Da vores hvide striber ved p-pladserne nu er så slidte og næsten væk, skal de males op på ny.

Det er vigtigt at entreprenøren, Colas, kan komme til med maskinerne, så i korte perioder i dagtimerne, må der ikke holde biler. Arbejdet vil tage to dage.

Arbejdet udføres: 
Tirsdag den 6. oktober og onsdag den 7. oktober 2015 

De vil opsætte skilte alle steder, hvor de skal til. Det drejer sig om Næsbyholmvej og på Aggersvoldvej, samt hele Sandbygårdvej på AST’s side. Der bliver også malet gule striber foran vores porte til gården.

Vi håber I vil være behjælpelige de to dage det foregår, så det hurtigt kan blive overstået overstået.  
 
Status cykeloprydning
22-6-2015
 
Oprydningen i kældergange og andre fællesarealer er nu foretaget. Følgende er indsamlet:

    Anneberghus: 21 cykler
    Sandbygård: 27 cykler og 5 barnevogne/klapvogne
    Torbenfeldthus: 15 cykler og 2 barnevogne
 
I alt 63 cykler!
 
 
Vi håber, at det giver luft, så det bliver lettere at komme til at parkere sin cykel eller barnevogn/klapvogn.
 
Ny pladsNye containerpladser - 18-6-2015
Sandbygård og Torbenfeldthus
 
Personalet vil lave nogle ekstra flisearealer til papir- og papcontainerne. De vil blive lavet foran de eksisterende skralde- / containerrum. 
 
Hvis vejret er med os, vil det blive lavet i uge 26.
                                       
I Sandbygård gør vi det for at fjerne containerne, som står under beboernes vinduer, og i Torbenfeldthus gør vi det sådan, at der kommer flere cykelstativer.
 
 
Omfangsdræn Sandbygård - 18-6-2015
  -- Afsluttet -- 
 
Etableringen af omfangsdræn i den sydlige ende af Sandbygård er nu afsluttet.
 
Vi håber med dette tiltag, at vi en gang for alle vi har løst vandproblemerne i kælderen.
 
 
 Forretningsorden for bestyrelsen - 11-6-2015
 
Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde underskrevet en forretningsorden. Her dokumenterer vi et sæt spilleregler for sobert bestyrelsesarbejde samt for ønsket handlemåde og adfærd overfor beboere, personalet og hinanden. Disse er nedfældet i "Bestyrelsens Forretningsorden".
 
 
Læs mere og se forretningsordenen her
 
Cykeloprydning - 03-6-2015
 
Det er tid for oprydning af ubenyttede cykler, barne- og klapvogne og andre effekter i hele ejendommen. Alle beboere bedes være behjælpelig, så der bliver bedre plads til de cykler, barne- og klapvogne, der benyttes regelmæssigt i dag.
 
Oprydningen sker flg. dage:
Anneberghus:   Mandag d. 8. juni
Sandbygård:     Tirsdag d. 9. juni
Torbenfeldthus: Onsdag d. 10. juni
 
Der er til alle lejligheder omdelt 4 stk. grønne navnemærker, som skal sættes på cykel, barne- eller klapvogn, scooter eller mortorcykel parkeret på foreningens arealer (i kældergange, barnevognsrum, i gården eller uden for).
Det er kun de mærkater der er udleveret af ejendomskontoret som må benyttes.
Har du behov for flere mærkater, kan du hente disse på ejendomskontoret.

Efter de nævnte datoer vil cykler, barnevogne, klapvogne, scootere eller motorcykler UDEN mærker, blive fjernet og kørt væk fra ejendommen.
 
Navnemærker og orienteringsbrev er omdelt til alle beboere  i slutningen af marts 2015.
 
Omfangsdræn Sandbygård - 26-4-2015
 
Etableringen af omfangsdræn i den sydlige ende af Sandbygård er gået i gang.
 
Det er ATZ A/S (som vi har brugt til udskiftningen af kloakker), som forestår arbejdet, og vi forventer ikke, at det generelt giver de store gener for beboerne. Dog er vi nød til at rømme kælderrummene i de dybe kældre i Aggersvoldvej 2 og 4B. Der er opsat container, så beboerne kan få opbevaret deres ting fra kælderrummene.
Det er forhåbentlig genen værd i form af efterfølgende tørre kældre.
 
Arbejdet forventes afsluttet senest 26/6-2015.
 
Ejerforeningen udskifter tag - 26-4-2015
 
Vi er blevet informeret om, at vores naboforening Aggersvoldhus skal have udskiftet taget.
  
Det vil antagelig give gener, som vi kender fra vores egen tagudskiftning, bl.a. i form af begrænset antal p-pladser.
 
Udskiftningen starter i maj og forventes at tage 1 år.
 
Kommende tiltag - 26-4-2015
 
Her er lidt over planlagte tiltag den kommen tid:
 
 
 
 
- Ny plads til genbrugscontainer i Sandbygård og Torbenfeldthus laves i løbet af sommeren.
 
- I gården i Torbenfeldthus laves flere cykelstativer.

- Udskiftning af kælderdøre og -vinduer i Torbenfeldthus starter 18 maj 2015.

- Oprydning af cykler i hele AST sker 8-10 juni 2015.

- Udskiftning af køkkenfaldstammer i Annebergvej 13 starter 4. maj 2015

- Udskiftning af køkkenfaldstammer i Sandbygårdvej 34 starter 11. maj 2015.
 
 
 
 
Ny hjemmeside - 25-2-2015
 
Så lykkedes det - den nye hjemmeside er en realitet. Efter lang tids snak, planlægning og pc-arbejde, er vi nu i gang.
Vi har i mange år ville forny vores "ansigt" ud ad til på nettet, men det var ikke så nemt og hurtigt som først antaget.
Vi håber at den ny hjemmeside bliver dynamisk og levende samt et praktisk værktøj for andelshavere. Vi har samlet indkaldelser og referater fra bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne.Ud over det, har vi lagt en stor del af de forskellige formularer og dokumenter ud, som der kan være brug for når der skal bygges om, søges om vaskeplads osv.
Vi vil prøve løbende at lægge nyheder (på denne side). Det kan være småt som stort. F.eks. info fra ejendomskontoret, om hvad er sker af praktiske ting.
 
Der er også lavet en side til sælger og køber, så de oplysninger og dokumenter, som der er brug for ved køb og salg er lige ved hånden.
 
Hen ad vejen kommer der mere til, men hvis du konkret mangler noget, eller har en god idé eller nogle gode billeder fra AST, så kontakt endelig ejendomskontoret.
 
 
 
Andelsboligforeningen AST