Praktiske oplysninger / Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

 
Fugtskader og skimmelsvamp i boligen er alvorlige – både helbredsmæssigt for beboeren og konstruktionsmæssigt for andelsboligen.

Det er derfor vigtigt, at andelshaver og ejendomskontor arbejder sammen for hurtigst muligt at få kortlagt og udbedret skaden, og dermed sikret et sundt indeklima og en sikker bygning.
 
Andelsboligforeningen AST