Køb/Salg

 
Her finder du relevant info hvis du vil købe eller sælge lejlighed. I håndbogen kan du finde flere detaljer om hvordan du forholder dig som sælger.
Opgørelse af 3. sals lejligheder
For taglejligheder og sammenlagte lejligheder mellem 2. og 3. sal gælder følgende: For opgørelse af oprindelig etableringsværdi og oprindelig forbedringsværdi henvises til den enkelte oprindelige købskontrakt for lejligheden. Principielt nedskrives og reguleres den oprindelige etableringsværdi ikke. Den oprindelige forbedringsværdi afskrives over 30 år. Eventuelle nye forbedringer i disse lejligheder værdisættes efter foreningens normale regler.
 
Se bestyrelsens og administrators beskrivelse her: Opgørelse af taglejligheder
Andelsboligforeningen AST