Køb/Salg / Køb af lejlighed

Køb af lejlighed

 
Generelt
Ved køb af en lejlighed i AST, købes i princippet en andel af hele AST. Andelens størrelse bestemmes af antal m2. Andelshaveren har med overdragelsesaftalen sikret sig en brugsret til lejligheden (i modsætning til ejeren af en ejerlejlighed, der har skøde på sin egen lejlighed i ejendommen). Med brugsretten til andelen hører et kælderrum på 6 m3.
Opgørelse af 3. sals lejligheder
For taglejligheder og sammenlagte lejligheder mellem 2. og 3. sal gælder følgende: For opgørelse af oprindelig etableringsværdi og oprindelig forbedringsværdi henvises til den enkelte oprindelige købskontrakt for lejligheden. Principielt nedskrives og reguleres den oprindelige etableringsværdi ikke. Den oprindelige forbedringsværdi afskrives over 30 år. Eventuelle nye forbedringer i disse lejligheder værdisættes efter foreningens normale regler.
 
Se bestyrelsens og administrators beskrivelse her: Opgørelse af taglejligheder
Andelsboligforeningen AST