Dokumenter / Håndbog, husorden og vedtægter

Håndbog, husorden og vedtægter

 
Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange af de forhold, som vi erfaringsmæssigt ved giver anledning til spørgsmål, når man flytter ind et nyt sted.
 
Endvidere er medtaget husorden og vedtægter. Håndbogen er tænkt som en opslagsbog, der med jævne mellemrum udgives med opdateret information om AST.
 
Vi opfordrer alle til at komme med kommentarer, forslag og idéer, der kan gøre fremtidige udgaver bedre.
 
Håndbogen udkommer kun i elektronisk format, så sparer vi på ressourcerne og gør vedligeholdelse af håndbogen lettere.
 
 
Andelsboligforeningen AST