Praktiske oplysninger / Renovering / ombygning

Ombygning og renovering af lejlighed

 
Der skal som regel altid søges om tilladelse til enhver form for ombygning i lejlighederne, f.eks. flytning/nedrivning af vægge, nedsænkning af lofter, ombygning af badeværelse osv. 
 
 
 
AST har lavet byggeanvisninger på følgende arbejder. Anvisninger fås på ejendomskontoret:
 
Beklædning af eksisterende loft
med gipsplader, nedhængte lofter
Gennemføring af aftræksrør i køkken-ydervæg 
Beklædning af eksisterende loft med gipsplader, direkte opsat
Fornyelse af badeværelse
Blænding af dør med gasbeton inde i lejlighed
Reparation af loft ved fjernelse af ikke bærende vægge 
Blænding af dør med gipsplader inde i lejlighed
Udvidelse af bad 
Blænding af hoveddør 
Procedurer for sammenlægning
Etablering af terrassedør mod gård  Havedør / -trappe fra stuelejlighed 
 
Hvis du ikke selv har håndværkere til at udføre arbejdet, så er du velkommen til at kontakte vores ejendomskontor, som kan oplyse om de håndværkere boligforeningen benytter.
 
 
 
Støbning af gulv til flise- eller klinkebelægning kræver en særlig stålunderstøtning, og andelshaver skal derfor altid rådføre sig med ejendomskontoret inden arbejdet påbegyndes.
Andelsboligforeningen AST