Dokumenter / Diverse

Diverse

 
Legeplads Sikkerhedseftersyn
Boligforeningen har fået foretaget et sikkerhedseftersyn d. 27. maj 2019 på de tre legepladser vi har i boligforeningen. Sikkerhedseftersynet og rapporten er udarbejdet af Jens Peder Jensen, Inspektør og rådgivende ingeniør, Nordisk Legepladsinstitut.
 
Grøn Smiley
Andelsboligforeningen har modtaget en grøn smiley fra Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er hermed et signal om at boligforeningen har orden på deres arbejdsmiljø.
 
Varmeregnskab
Alle lejligheder betaler et a conto beløb til varme (rumopvarmning og varmt vand). Når den årlige afregning med fjernvarmeleverandøren foreligger, udarbejder administrator endeligt varmeregnskab for hver enkelt lejlighed.
Nedenstående kan du se den totale varmeudgift for hele AST:
Energimærkning
Så foreligger de nye energimærkninger for hhv.  A, S & T, gældende fra  juli 2016.
I forhold til de forrige fra 2009, er vores energimærke ændret til "C" hvilket er et niveau bedre!
Andelsboligforeningen AST