Praktiske oplysninger / Beredskabsplan

Beredskabsplan

 
 
Beredskabsplanen skal reducere skader på personer, ejendommen og værdier ved ulykker og katastrofer. Den er et stykke værktøj, som giver retningslinjer for, hvordan alarmering og evakuering skal foregå – og hvordan beboerne skal håndtere en ulykkessituation eller anden begivenhed.

Planen er et middel til hurtigst muligt at få kontrol over situationen, begrænse skaderne og skabe struktur i det kaos, der ofte opstår ved ulykker eller begivenheder.
 
Andelsboligforeningen AST