Praktiske oplysninger / Booking af fællesareal

Booking af fællesareal til komsammen

 
Har I ikke plads i lejligheden til hyggeligt samvær med venner og familie, er det muligt at benytte pergolaen i en af gårdene eller opsætte partytelt.
Det kræver selvfølgelig at der bliver taget hensyn til de øvrige beboere. Derfor har vi lavet følgende regler:
Alle gårdfester, andre fester og arrangementer på foreningens fællesarealer skal på forhånd godkendes af bestyrelsen.
I kalenderen kan du se hvilke dage der er booket.

Ansøgning om afholdelse af arrangementer skal ske på nedenstående formular eller ved henvendelse på ejendomskontoret. Godkendelse af arrangementet sker ved bestyrelsens eller ejendomsinspektørens påtegning på ansøgningen.
 
 
Det påhviler festarrangør at indhente eventuelle nødvendige tilladelser iflg. politivedtægten. Festarrangør har fuldt ansvar for festens forløb. Ansvar for skade på person eller ejendom påhviler festarrangør efter almindelige erstatningsregler.
 
Musik, sang og højtråben samt højlydt benyttelse af musikinstrumenter, radio, TV m.v. skal ske med fornødent hensyn til øvrige beboere. Musik og støj må aldrig finde sted i tidsrummet imellem kl. 22:00-07:00 (søn- og helligdage kl. 22:00-09:00) af hensyn til de øvrige beboere - hverken i gårde eller i lejligheder.
 
Oprydning m.m. skal være tilendebragt senest kl. 12:00 dagen efter.
 
I kalenderen kan du se om fællesareal er booket. Der kan forekomme nogle dages forsinkelse i opdateringen.
 
Andelsboligforeningen AST