Praktiske oplysninger / Fremleje

Fremleje

 
Ønsker du at fremleje din lejlighed, skal bestyrelsen give tilladelse først. Fremleje accepteres normalt kun for 1 år, men dispensation kan gives til en forlængelse på yderligere 1 år, såfremt der foreligger ganske særlige tungtvejende årsager til det.
Der kan forventes en behandlingstid på ca. 4 uger.

Der opkræves en fremlejeafgift på 15% af boligafgiften. Både bolig- og fremlejeafgiften afkræves af andelshaver.
 
 
Husk AirBnB udlejning sidestilles med fremleje.
 
Andelsboligforeningen AST