Om AST / Altanudvalg

Altanudvalg

 
ALTANRUNDE 4
 
Oktober 2021
Landmålere har været ude. Altan.dk har nu lavet tegninger og udfærdiget en ansøgning til Københavns Kommune. Ansøgningen er blevet gennemset af rådgiver og sendt til Kommunen. Projektet afventer nu, at Københavns Kommune godkender ansøgningen om opsætning af altaner.
 
Juni 2021
Aftalekontrakterne med Øens, rådgiver og altanleverandør er underskrevet.
Altan.dk vil som det første sende en landmåler ud og registrere, så der er et grundlag for korrekte tegninger. Herefter går Altan.dk i gang med at udarbejde en ansøgning til myndighederne. Det er forventningen at dette arbejde tager omkring 8 uger, så det forventes at en ansøgning sendes ind lige efter sommerferien.
 
April 2021
Tilmeldingsfristen til altanrunde 4 er udløbet
Tilmeldingsfristen for deltagelse i den kommende altanrunde er udløbet. Projektet kommer til at omfatte opsætning af 25 altaner fordelt ud over alle tre gårde.
Altanudvalget vil nu i samarbejde med bestyrelsen arbejde på at få underskrevet aftaler med administrator, teknisk rådgiver og altanleverandør for dernæst at kunne påbegynde arbejdet med at få sendt projektet til godkendelse hos Københavns Kommune.
 
Beboermøde om altanrunde 4 torsdag den 11. marts kl. 17:00-18:00
Beboere der har tilkendegivet interesse for altanprojekt 4 vil modtage en invitation til at deltage i beboermøde om altanrunde 4 torsdag den 11. marts kl. 17:00-18:00. Mødet afvikles online grundet nuværende Covid-19 restriktioner.
På mødet vil bl.a. rådgiver, altanudvalget og repræsentanter fra bestyrelsen være til stede.
 
Marts 2021
Bang og Beenfeldt A/S er valgt som rådgiver til altanrunde 4, og skal bistå arbejdet med byggeteknisk rådgivning i projektet. I øjeblikket bistå rådgiver, i samarbejde med ØENS, arbejdet med at vurdere, konkretisere og sammenligne tre indkomne tilbud fra altanleverandører med henblik på, at udvælge et altanfirma til projektet.
Beboere kan forvente at høre nyt om projektet og dets pris snarest.
Der er i øjeblikket 33 beboere, som har tilkendegivet interesse for projektet.
Henvendelser vedrørende altanrunde 4 skal skrives til: altan_4_2020@abast.dk
 
Januar 2021
Altanudvalget har bedt om tilbud fra tre leverandører; Balco Altaner A/S, MiNALTAN A/S og Altan DK. I de tidligere runder har det været Altan DK som har leveret altaner. Onsdag den 13. Januar 2021 har Balco Altaner og MiNALTAN været på besøg i alle tre gårde med henblik på at kunne give et tilbud på projektet. Altanudvalget afventer derfor på nuværende tidspunkt at modtage tilbud på projektet fra de tre firmaer.
Altanudvalget og bestyrelsen har i samarbejde med administrator besluttet at køre altanrunde 4 uden Solbjerg af administrative hensyn.
Yderligere 2 beboere har tilkendegivet interesse for at deltage i altanprojektet runde 4. Projektet omfatter derfor 32 altaner.
 
December 2020
Der er 30 beboere i AST, som har tilkendegivet interesse for at deltage i altanprojektet runde4. Derudover vil beboere i Solbjerg få mulighed for at indgå i projektet. Altanudvalget vil nu gå i gang med at indhente tilbud fra leverandører med henblik på at udvælge en leverandør til projektet.
Leverandørkontrakt, forsikringer mv. vil først blive oprettet i det nye år (2021), hvor ny administrator overtager.
 
November 2020
Indledende arbejde påbegyndes 
Altanudvalget påbegynder i samarbejde med bestyrelsen runde 4 af altanetablering.
I første omgang vil vi bede alle andelshavere, som er interesseret i at få etableret altan i runde 4, om at tilkendegive dette. Du tilkendegiver din interesse ved at aflevere blanketten i din postkasse til ejendomskontoret.
Blanketten skal være afleveret til ejendomskontoret senest søndag den 15. november 2020.

OBS: selvom du tidligere har tilkendegivet interesse til ejendomskontoret skal du udfylde og aflevere blanketten på ny. Du finder sedlen i din postkasse.

/ Altanudvalget
 
Hvis du vil vide mere så kontakt altanudvalget på:
altan_4_2020@abast.dk
 
 
 
Andelsboligforeningen AST