Om AST / Altanudvalg

Altanudvalg

 
ALTANRUNDE 4
 
Januar 2021
Altanudvalget har bedt om tilbud fra tre leverandører; Balco Altaner A/S, MiNALTAN A/S og Altan DK. I de tidligere runder har det været Altan DK som har leveret altaner. Onsdag den 13. Januar 2021 har Balco Altaner og MiNALTAN været på besøg i alle tre gårde med henblik på at kunne give et tilbud på projektet. Altanudvalget afventer derfor på nuværende tidspunkt at modtage tilbud på projektet fra de tre firmaer.
Altanudvalget og bestyrelsen har i samarbejde med administrator besluttet at køre altanrunde 4 uden Solbjerg af administrative hensyn.
Yderligere 2 beboere har tilkendegivet interesse for at deltage i altanprojektet runde 4. Projektet omfatter derfor 32 altaner.
 
December 2020
Der er 30 beboere i AST, som har tilkendegivet interesse for at deltage i altanprojektet runde4. Derudover vil beboere i Solbjerg få mulighed for at indgå i projektet. Altanudvalget vil nu gå i gang med at indhente tilbud fra leverandører med henblik på at udvælge en leverandør til projektet.
Leverandørkontrakt, forsikringer mv. vil først blive oprettet i det nye år (2021), hvor ny administrator overtager.
 
November 2020
Indledende arbejde påbegyndes 
Altanudvalget påbegynder i samarbejde med bestyrelsen runde 4 af altanetablering.
I første omgang vil vi bede alle andelshavere, som er interesseret i at få etableret altan i runde 4, om at tilkendegive dette. Du tilkendegiver din interesse ved at aflevere blanketten i din postkasse til ejendomskontoret.
Blanketten skal være afleveret til ejendomskontoret senest søndag den 15. november 2020.

OBS: selvom du tidligere har tilkendegivet interesse til ejendomskontoret skal du udfylde og aflevere blanketten på ny. Du finder sedlen i din postkasse.

/ Altanudvalget
 
 
Andelsboligforeningen AST