Om AST / Altanudvalg

Altanudvalg

 
ALTANRUNDE 4
 
Juni 2023 - STATUS
Alle fejl og mangler er nu udført. Alle 26 altaner er godkendt.
Der vil blive udført henholdsvis 1- og 5 års gennemgang af teknisk rådgiver og altan.dk.
Budget:
Den sidste rate betales nu til altan.dk. Herefter vil administrator (Øens) færdiggøre regnskabet.
Alle andelshavere der har købt altan i altanetape 4, vil modtage besked om regnskab direkte fra administrator i den kommende tid.
Vi håber, at I alle får stor glæde af altanen.
God sommer.
Fra Altanudvalget
 
December 2022
Monteringsarbejdet i de første to gårde skrider fremad og der gøres klart til monteringsarbejdet i Torbenfeldhus. I alt mangler der endnu at blive opsat 10 altaner.
Der har været forsinkelse på projektet og den seneste tidsplan estimerer arbejdet afsluttet i uge 4 2023. En del af forsinkelsen skyldes, at montørerne flere gange støder på jernbjælker under monteringsarbejdet i Anneberghus. Det kræver indhentelse af ingeniørberegninger før de kan fortsætte, og da det er omfattende at flytte arbejdsplatformen giver det ikke mening at gå i gang med en anden altan. Det giver selvsagt forsinkelse. Nogle dage har montørerne i stedet været i den anden gård og hjælpe til.
Vi er hele tiden i dialog om, hvad vi kan gøre for at sætte skub i processen og indhente nogle af de tabte dage. Det har resulteret i, at der er sat et ekstra arbejdsteam ind, som er begyndt i den sidste gård og så forventer Altan.dk at få yderligere hjælp nogle af dagene i sidste uge op til jul. Det håber vi bliver en realitet, så flest muligt får altan inden årsskiftet.
 
November 2022
Status på altanprojektet - 5. november 2022
Seks altaner er færdige i Sandbygård og tre i Anneberghus ud af i alt 26. Tidsplanen bliver løbende opdateret her på hjemmesiden, hvorfor vi opfordre til, at alle med interesse holder sig opdateret her.
Stilladser
Altan.dk bruger mobil lift, hvor det er muligt.
I Sandbygård er det pt. nødvendigt med to større stilladser, da liften ikke kan komme til. På den baggrund er det prioriteret at montere de næste altaner, hvor stilladserne er opsat (se opdateret tidsplan), så stilladserne kan komme ned hurtigst muligt af hensyn til de omkringliggende beboerne og gårdmiljøet.
Støv
Støv er forventeligt i et byggeprojekt, hvor murværk og sten skal nedtages, dog i et vis opfang. Altan.dk bruger nu sugere på deres maskiner, så vidt det er muligt, for at mindske støvgenerne hos omkringliggende beboerne i modsætning til i opstarten af projektet.
Arbejdsforhold og sikkerhed
Altan.dk står for overholdelse af arbejdsforhold og sikkerhed på byggepladsen. Det er et punkt der løbende bliver drøftet og vendt på byggemøderne. Har man som beboer undren eller bekymring over forhold eller observationer kan man kontakte ejendomskontoret, som bringer det videre til byggeleder ASAP eller på byggemøder, såfremt det kan vente.
Byggemøder
Der afholdes løbnende byggemøder, hvor altan.dk, teknisk rådgiver, ejendomskontoret (Michael) og altanudvalget er repræsenteret.
 
September 2022
Altanmontering i gårdene er i gang

Altan.dk er dags dato gået i gang med at montere altaner for altanrunde 4, og vil i de kommende måneder arbejde i alle tre gårde, jf. vedhængte tidsplan.
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en estimeret tidsplan for arbejdet. Det betyder, at den kan ændre sig undervejs og arbejdet omkring din adresse, kan derfor blive fremskudt eller forsinket. Planen er derfor kun vejledende.
Altan.dk vil varsle kommende altanhaver 3 dage før montering af altan på adressen med en seddel på ruden.
Som tidligere varslet, må foreningens beboere forvente, at der forekommer øget støj, reduceret plads og støv på omkringliggende arealer i den periode arbejdet står på. Vi ved, at det kan medføre gener imens arbejdet står på nær dig, men der vil være tale om en kortere periode. Altan.dk har estimeret med, at det tager 4-5 arbejdsdage, at montere en altan.
Vigtig info – Stuelejligheder
Stuelejligheder med udgang til gården vil opleve, at Altan.dk i monteringsperioden omkring adressen, sætter en seddel på døren med orientering om, at døren kun må benyttes i nødstilfælde i et givent tidsrum. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager, da du træder ud på en byggeplads. Beboere bedes følge disse anvisninger fra Altan.dk.
Samtidig gør vi beboere med trappeudgang til gården opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan blive nødvendigt for Altan.dk at afmontere trappegelænder for en kortere periode. Dette af hensyn til lift/stillads. Altan.dk opsætter trappegelænderet igen, når arbejdet med montering af altan er udført.
Vigtig info – Færden i gårdene
Alle beboere opfordres til at tænke sig om, når man færdes i gårdene under projektet, da du færdes på en byggeplads. Særligt i dagtimerne hvor arbejdet er i gang.
Af hensyn til din og andres sikkerhed bedes du ikke færdes under liftene.
Altan.dk er selvfølgelig pålagt at lave nødvendige afspærringer m.m., men vi hjælper hinanden bedst ved at være opmærksomme på hinanden.
Du kan løbende holde dig opdateret om projektet på vores hjemmeside abast.dk under ’altanudvalg’.
På altanudvalgets vegne
Michael Rosendahl
Ejendomsinspektør
 
August 2022 – altanmontering igangsættes
Altan.dk påbegynder opsætning af deres byggeplads for det kommende altanprojekt i uge 34 2022. Det betyder, at du som beboer må forvente, at der kan forekomme støj og reduceret plads i gårdene i perioden august-december, hvor arbejdet forventes at stå på. Der skal opsættes 26 altaner fordelt over alle tre gårde. Det tager 4-5 arbejdsdage at montere en altan. Altan.dk har sat to monteringsteams på projektet, hvorfor der vil være aktivitet parallelt i gårdene.
Altan.dk starter med at opsætte altaner i Sandbygård i uge 34 på Sandbygårdvej 31. Det forventes, at monteringsarbejdet i Sandbygård vil stå på i perioden uge 34-46.
Monteringsarbejdet for beboere i Anneberghus starter i uge 37 på Sandbygårdvej 12. Det forventes, at monteringsarbejdet i Anneberghus vil stå på i perioden uge 37-43.
Monteringsarbejdet for beboere i Torbenfeldthus starter i uge 43 på Torbenfeldtvej 31. Det forventes, at monteringsarbejdet i Torbenfeldthus vil stå på i perioden uge 43-48.
Det skal understreges, at der er tale om en dynamisk tidsplan. Det vil sige, at beboere kan få altan lidt før eller lidt senere end oprindelig planlagt alt afhængig af fremdriften i projektet. Bestyrelsen og rådgiver på projektet vil i monteringsperioden ugentligt have byggemøde med Altan.dk om status og projektets fremdrift.
Spørgsmål til projektet kan rettes til Altanudvalget på mail: altan_4_2020@abast.dk
 
Juni 2022
Sommeren nærmer sig, og vi ved at kommende altanhavere spændt venter på nyt omkring, hvornår altanerne forventes opsat. I seneste nyhedsbrev blev der orienteret om, at altan.dk forventer at starte projektet op i uge31. Desværre har det vist sig at være en langsommelig proces, at få bestilt de rette altandører til projektet. Seneste udmelding fra altan.dk er derfor nu, at de forventer starte opsætning af byggepladsen i uge 34.
Udfordringen med altandører har krævet en masse koordinering mellem altan.dk, rådgiver, bestyrelsen og altanudvalget. Den oprindelige leverandører af altandører kunne ikke levere døre til projektet, og så gik jagten ellers ind på at lede efter en ny leverandør, som kunne indfrie foreningens og rådgivers krav til materialevalg. I maj er det lykkedes at finde en ny leverandør, som kan levere de første 13 altandører til projektstart.
Altanudvalget er optaget af, at altan.dk forsøger at indhente noget af den tabte tid ved eksempelvis at stille med flere teams ved monteringen af altaner, så man kan gå i gang flere steder samtidigt. Dette er altan.dk dog forbeholden overfor, og pt er vi kun blevet stillet et team i udsigt, når monteringen påbegyndes.
Næste step i processen er, at bestyrelsen, altanudvalget, altan.dk og rådgiver skal have et opstartsmøde om projektet den 13. juni. Mødet er en forventningsafstemning med altan-montørerne om den kommende opsætning.
Det er desværre ikke muligt for beboere at deltage i mødet, men kommende altanhavere har mulighed for at stille spørgsmål via altanmailen senest torsdag den 9. juni. Så vil altanudvalget være behjælpelige med at videreformidle spørgsmålene på mødet.
Det forventes at en opdateret tidsplan om projektet modtages inden sommerferien (uge 26).
 
Marts 2022
Altan.dk har lavet opmålinger i alle lejligheder, og arbejder i øjeblikket på at få projektplanen for opsætning klar. Det indebærer blandt andet koordinering med ingeniører. Når en projektplan foreligger følger nærmere information om projektet.
Det er forventningen, at Altan.dk påbegynder arbejdet med opsætning af altaner i sensommeren 2022. I denne periode må beboere regne med pladsreduktion og lidt støj.
 
Februar 2022
Husk at tjek din postkasse.
Altan.dk er i gang med forberedelser til altanprojektet efter godkendelse til fra Københavns Kommune. De har derfor brug for, at du tager stilling til dit dørvalg ift hvordan din dør skal åbne.
Torsdag den 24. februar kommer Altan.dk og laver opmåling til altandøre i alle lejligheder. Læs mere i omdelt materiale i din postkasse.
Vi informerer, når vi ved mere.
 
Januar 2022
Så er der godt nyt. Københavns Kommune har godkendt byggeansøgningen og Altan.dk kan nu gå videre med projektet. Vi holder jer løbende orienteret, når der er nyt.
 
Oktober 2021
Landmålere har været ude. Altan.dk har nu lavet tegninger og udfærdiget en ansøgning til Københavns Kommune. Ansøgningen er blevet gennemset af rådgiver og sendt til Kommunen. Projektet afventer nu, at Københavns Kommune godkender ansøgningen om opsætning af altaner.
 
Juni 2021
Aftalekontrakterne med Øens, rådgiver og altanleverandør er underskrevet.
Altan.dk vil som det første sende en landmåler ud og registrere, så der er et grundlag for korrekte tegninger. Herefter går Altan.dk i gang med at udarbejde en ansøgning til myndighederne. Det er forventningen at dette arbejde tager omkring 8 uger, så det forventes at en ansøgning sendes ind lige efter sommerferien.
 
April 2021
Tilmeldingsfristen til altanrunde 4 er udløbet
Tilmeldingsfristen for deltagelse i den kommende altanrunde er udløbet. Projektet kommer til at omfatte opsætning af 25 altaner fordelt ud over alle tre gårde.
Altanudvalget vil nu i samarbejde med bestyrelsen arbejde på at få underskrevet aftaler med administrator, teknisk rådgiver og altanleverandør for dernæst at kunne påbegynde arbejdet med at få sendt projektet til godkendelse hos Københavns Kommune.
 
Beboermøde om altanrunde 4 torsdag den 11. marts kl. 17:00-18:00
Beboere der har tilkendegivet interesse for altanprojekt 4 vil modtage en invitation til at deltage i beboermøde om altanrunde 4 torsdag den 11. marts kl. 17:00-18:00. Mødet afvikles online grundet nuværende Covid-19 restriktioner.
På mødet vil bl.a. rådgiver, altanudvalget og repræsentanter fra bestyrelsen være til stede.
 
Marts 2021
Bang og Beenfeldt A/S er valgt som rådgiver til altanrunde 4, og skal bistå arbejdet med byggeteknisk rådgivning i projektet. I øjeblikket bistå rådgiver, i samarbejde med ØENS, arbejdet med at vurdere, konkretisere og sammenligne tre indkomne tilbud fra altanleverandører med henblik på, at udvælge et altanfirma til projektet.
Beboere kan forvente at høre nyt om projektet og dets pris snarest.
Der er i øjeblikket 33 beboere, som har tilkendegivet interesse for projektet.
Henvendelser vedrørende altanrunde 4 skal skrives til: altan_4_2020@abast.dk
 
Januar 2021
Altanudvalget har bedt om tilbud fra tre leverandører; Balco Altaner A/S, MiNALTAN A/S og Altan DK. I de tidligere runder har det været Altan DK som har leveret altaner. Onsdag den 13. Januar 2021 har Balco Altaner og MiNALTAN været på besøg i alle tre gårde med henblik på at kunne give et tilbud på projektet. Altanudvalget afventer derfor på nuværende tidspunkt at modtage tilbud på projektet fra de tre firmaer.
Altanudvalget og bestyrelsen har i samarbejde med administrator besluttet at køre altanrunde 4 uden Solbjerg af administrative hensyn.
Yderligere 2 beboere har tilkendegivet interesse for at deltage i altanprojektet runde 4. Projektet omfatter derfor 32 altaner.
 
December 2020
Der er 30 beboere i AST, som har tilkendegivet interesse for at deltage i altanprojektet runde4. Derudover vil beboere i Solbjerg få mulighed for at indgå i projektet. Altanudvalget vil nu gå i gang med at indhente tilbud fra leverandører med henblik på at udvælge en leverandør til projektet.
Leverandørkontrakt, forsikringer mv. vil først blive oprettet i det nye år (2021), hvor ny administrator overtager.
 
November 2020
Indledende arbejde påbegyndes 
Altanudvalget påbegynder i samarbejde med bestyrelsen runde 4 af altanetablering.
I første omgang vil vi bede alle andelshavere, som er interesseret i at få etableret altan i runde 4, om at tilkendegive dette. Du tilkendegiver din interesse ved at aflevere blanketten i din postkasse til ejendomskontoret.
Blanketten skal være afleveret til ejendomskontoret senest søndag den 15. november 2020.

OBS: selvom du tidligere har tilkendegivet interesse til ejendomskontoret skal du udfylde og aflevere blanketten på ny. Du finder sedlen i din postkasse.

/ Altanudvalget
 
Hvis du vil vide mere så kontakt altanudvalget på:
altan_4_2020@abast.dk
 
 
 
Andelsboligforeningen AST