Praktiske oplysninger / Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

 
Vedligeholdelse af lejlighed – hvem betaler hvad.
Det kan til tider være svært at gennemskue om der er AST eller andelshaveren som er ansvarlig for en specifik reparation / vedligeholdelse i lejligheden.
Bestyrelsen har udarbejdet en oversigt over hvad ejendommen normalt betaler, og hvad andelshaverne selv skal betale. Oplysningerne finder du boligforeningens Håndbog.
 
Vedligeholdelse af 3. sals lejlighed
Hvis du har en 3. sals lejlighed, så er der udarbejdet en rengørings- og vedligeholdelses-manual til disse lejligheder.
 
Vandrør
Som tommelfingerregel kan man sige at alle vandrør som går lodret står boligforeningen for og alle andre rør som går vandret står andelshaver for.
AST har tegnet en rørskadeforsikring som tillæg til ejendomsforsikringen, så denne nu dækker skader på skjulte rør. Som udgangspunkt dækkes både siveskader og pludselig opstået skade, men det vil realistisk set blive en vurdering fra sag til sag om forsikringen dækker.
 
Farvevalg ved maling af gårdtrapper
Bestyrelsen ønsker at tilbyde et bredere spekter af farver til vedligehold af gårdtrapper. Dette spekter vil brede sig over størstedelen af de allerede anvendte farver, og samtidig sikre et ensartet æstetisk helhedsindtryk i gårdene. 

Spektret af anvendte farver ønskes at være dæmpede jordfarver.

Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt kulørte som eksempelvis postkasse­rød, græsgrøn eller solsikkegul.
Ydermere kan dæmpede nuancer af grå anvendes.

Endvidere ønskes ikke anvendt meget lyse eller meget mørke nuancer af farver, selvom disse måtte falde under kategorien jordfarver.

På kontoret kan fremvises eksempler på anvendelige farver samt på uønskede nuancer. Man er ikke begrænset til det udvalg der kan fremvises på kontoret, men nuancen skal ligge i nærhed af disse eksempler. 

Er man i tvivl, vil det være en god ide at fremvise en realistisk farveprøve til godkendelse.
 
Til vedligeholdelse af gårdtrapper kan anvendes heldækkende træbeskyttelse, transparent tonet træbeskyttelse eller transparent utonet træbeskyttelse. For heldækkende og transparente tonede træbeskyttelser gælder at nuancen ligger indenfor det tilladte spekter.
 
 
 
 
 
Andelsboligforeningen AST