Om AST / Altanopsætning - Vigtig status

Altanopsætning - Vigtig status

 
12. september
Altanmontering i gårdene er i gang
Altan.dk er dags dato gået i gang med at montere altaner for altanrunde 4, og vil i de kommende måneder arbejde i alle tre gårde, jf. vedhængte tidsplan.
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en estimeret tidsplan for arbejdet. Det betyder, at den kan ændre sig undervejs og arbejdet omkring din adresse, kan derfor blive fremskudt eller forsinket. Planen er derfor kun vejledende.
Altan.dk vil varsle kommende altanhaver 3 dage før montering af altan på adressen med en seddel på ruden.
Som tidligere varslet, må foreningens beboere forvente, at der forekommer øget støj, reduceret plads og støv på omkringliggende arealer i den periode arbejdet står på. Vi ved, at det kan medføre gener imens arbejdet står på nær dig, men der vil være tale om en kortere periode. Altan.dk har estimeret med, at det tager 4-5 arbejdsdage, at montere en altan.
Vigtig info – Stuelejligheder
Stuelejligheder med udgang til gården vil opleve, at Altan.dk i monteringsperioden omkring adressen, sætter en seddel på døren med orientering om, at døren kun må benyttes i nødstilfælde i et givent tidsrum. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager, da du træder ud på en byggeplads. Beboere bedes følge disse anvisninger fra Altan.dk.
Samtidig gør vi beboere med trappeudgang til gården opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan blive nødvendigt for Altan.dk at afmontere trappegelænder for en kortere periode. Dette af hensyn til lift/stillads. Altan.dk opsætter trappegelænderet igen, når arbejdet med montering af altan er udført.
Vigtig info – Færden i gårdene
Alle beboere opfordres til at tænke sig om, når man færdes i gårdene under projektet, da du færdes på en byggeplads. Særligt i dagtimerne hvor arbejdet er i gang.
Af hensyn til din og andres sikkerhed bedes du ikke færdes under liftene.
Altan.dk er selvfølgelig pålagt at lave nødvendige afspærringer m.m., men vi hjælper hinanden bedst ved at være opmærksomme på hinanden.
Du kan løbende holde dig opdateret om projektet på vores hjemmeside abast.dk under ’altanudvalg’.
På altanudvalgets vegne
Michael Rosendahl
Ejendomsinspektør 
 
22. august 2022
Kære alle
Som aftalt pr. telefon med byggeleder Hans Jørgen, skal jeg hermed informere om, at vi desværre ikke er istand til at påbegynde montagen af altaner som oprindeligt planlagt.
Det team der skulle opstarte jeres altanprojekt, har desværre lige meddelt os, at de alligevel ikke kan starte i Altan.dk som aftalt.
Vi er i gang med at finde et nyt team der kan starte projektet hurtigst muligt, og så ankommer team nr. 2 selvfølgelig som hidtil planlagt i uge 37.
Vi beklager meget denne uventede forsinkelse, og gør alt hvad vi kan for at resten af projektet forløber som planlagt.
Med venlige hilsen
Altan.dk
 
18. august 2022
Kære beboere
Nu begynder arbejdet med de nye altaner.
Arbejdet kommer til at påvirke alle beboere med både støj, støv og gener i øvrigt fra byggepladsen. Altanfirmaet kommer i byggeperioden til at lægge beslag på et antal P-pladser og byggepladsen bliver på hjørnet af Sandbygårdvej 20 og Annebergvej 10.
Du kan se på tidsplanen, på modsatte side, hvornår og hvor, der skal arbejdes. Sker der ændringer i tidsplanen, vil der blive gjort opmærksom på dette via opslag, og den opdaterede tidsplan vil kunne ses på hjemmesiden under nyheder.
Der vil blive brugt nogle store arbejdsplatforme, som skal stå under det sted, hvor altanen skal opsættes. For de som har ting på terrasserne, er det vigtigt at fjerne alt, som vil være i vejen for arbejdsplatformene. Det gælder plantekummer, cykler, barnevogne, havemøbler m.v. Der skal være ryddet i god tid inden arbejdet går i gang de pågældende steder, og tingene kan først sættes tilbage, når arbejdet er helt afsluttet og arbejdsplatformen er fjernet fra området.
Med venlig hilsen
Michael Rosendahl
Ejendomsinspektør
 
Andelsboligforeningen AST